Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2015

bialynotes
6257 48dc 500
Reposted frommrautyna mrautyna viamariola mariola
bialynotes
6148 879e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola
bialynotes

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viamariola mariola

February 07 2014

bialynotes
Dave See (Annapurna Mountains, Nepal)
bialynotes
5312 8386 500
Reposted fromnyaako nyaako viamariola mariola
bialynotes
1053 e1f0
Reposted fromscorpix scorpix viamariola mariola
bialynotes
Powtarzam Ci jeszcze raz: nie jesteś jeszcze ukształtowany. Wątpisz, przeczysz sobie, żałujesz, jesteś słaby. 
Zima to dla Ciebie bardzo niebezpieczny okres. 
— H. Murakami "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromhvarf hvarf viamariola mariola
bialynotes
2816 7921
Reposted frompeyt peyt viamariola mariola
bialynotes
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamariola mariola
bialynotes
7553 396d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola
bialynotes
2923 c138 500
Reposted fromtymczas9 tymczas9 viamariola mariola

Reposted fromweheartit weheartit viamariola mariola

July 29 2013

bialynotes
bialynotes
Reposted fromiminlove iminlove viamariola mariola
bialynotes
8381 11b8
Reposted fromkonwalia konwalia viamariola mariola
bialynotes
Neverland is a wonderful place
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 09 2013

bialynotes
4543 c40c
Reposted fromhagis hagis viamariola mariola
bialynotes
5080 d51d
Reposted fromlady-blues lady-blues viamariola mariola
bialynotes
8303 b231
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamariola mariola
bialynotes

Reposted fromweightless weightless viamariola mariola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl